Cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm nhanh gọn nhất

Cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá

Tính toán phần trăm là một trong những phép tính toán vô cùng cần thiết và phổ biến trong cuộc sống. Bạn là chủ doanh nghiệp, công ty và bạn cần tính toán phần trăm giảm giá tăng giá để kích cầu doanh nghiệp, hay đơn giản bạn là người đi mua sắm, chi tiêu hoặc rất nhiều vấn đề thiết thực khác phải sử dụng công thức tính phần trăm. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng minh để tìm hiểu cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm nhanh gọn nhất nhé!

Cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm
Cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm

Cách tính phần trăm giảm giá chuẩn nhất

Phần trăm giảm giá là một khái niệm thường được sử dụng trong bán lẻ để chỉ tỷ lệ phần trăm của giá bán được giảm so với giá bán gốc của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Phần trăm giảm giá thường được sử dụng nhằm kích thích mua sắm, tăng doanh số bán hàng và thu hút khách hàng.

Thông thường các doanh nghiệp sẽ đưa ra các chiến lược giảm giá vào các dịp:

  • Khi công ty cho ra mắt dịch vụ/sản phẩm mới
  • Khi khai trương cửa hàng
  • Xử lý hàng tồn kho
  • Tăng độ nhận diện thương hiệu
  • Khi đối thủ cạnh tranh có nhiều chương trình thu hút khách hàng

Cách tính phần trăm giảm giá sản phẩm, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tính số tiền giảm giá bằng cách lấy giá gốc trừ đi giá bán hiện tại.
Bước 2: Chia số tiền giảm giá cho giá gốc và nhân với 100.
Bước 3: Kết quả sẽ là phần trăm giảm giá của sản phẩm.

Công thức: Phần trăm giảm giá = [(Giá gốc – Giá bán hiện tại) / Giá gốc] x 100%

Ví dụ: Nếu giá gốc của sản phẩm là 1.000.000 VNĐ và giá bán hiện tại là 800.000 VNĐ, thì phần trăm giảm giá sẽ là: [(1.000.000 – 800.000) / 1.000.000] x 100% = 20%

Như vậy, dựa vào cách tính phần trăm giảm giá thì ta tính được giá sản phẩm giảm 20% so với giá gốc.

Hoặc bạn cần tính số tiền sau giảm giá mà mình phải trả cho một sản phẩm thì có thể áp dụng một số cách tính phần trăm giảm giá như sau:

Công thức 1: Số tiền sau giảm giá = Giá gốc x ((100 – phần trăm giảm giá)/100)

Để tính được số tiền sau khi đã trừ phần trăm giảm giá thì ta cần biết hai yếu tố: giá gốc của hàng hóa và phần trăm giảm giá.

Ví dụ: Khi bạn mua chiếc váy có hóa đơn là 300.000đ, cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mãi giảm giá 10% cho mỗi sản phẩm. Cách nhanh nhất để tính số tiền mà bạn cần phải trả cho cửa hàng được trình bày như sau:

Với chương trình giảm giá 10%, ta được số phần trăm cần trả là: 100% – 10% = 90% = 90/100 = 0,9

-> Vậy số tiền sau khi được chiết khấu sẽ là: 300.000đ x 0,9 = 270.000đ

Công thức 2: Số tiền sau giảm giá = Giá gốc – (Giá gốc x phần trăm giảm giá)

Với công thức tính giá này ta hiểu như sau:

Số tiền sau khi giảm giá được tính bằng giá gốc trừ đi số tiền đã giảm giá.

Số tiền đã giảm giá bằng giá gốc nhân với phần trăm giảm giá.

Ví dụ: Vẫn với ví dụ trên, áp dụng công thức tính thứ 2, ta có:

-> Số tiền sau giảm giá = 300.000đ – (300.000đ x 0,1) = 270.000đ

Cách tính phần trăm tăng giá nhanh nhất

Phần trăm tăng giá thường được sử dụng để đo lường mức độ tăng giá của một sản phẩm hoặc tài sản so với giá gốc của nó ban đầu.

Cách tính phần trăm tăng giá cũng tương tự như cách tính phần trăm giảm giá:

Bước 1: Tính số tiền tăng giá bằng cách lấy giá bán hiện tại trừ đi giá gốc.
Bước 2: Chia số tiền tăng giá cho giá gốc và nhân với 100.
Bước 3: Kết quả sẽ là phần trăm tăng giá của sản phẩm.

Công thức cách tính phần trăm tăng giá:

Phần trăm tăng giá = [(Giá bán hiện tại – Giá gốc) / Giá gốc] x 100%

Ví dụ: Nếu giá gốc của sản phẩm là 1.000.000 VNĐ và giá bán hiện tại là 1.200.000 VNĐ, thì phần trăm tăng giá sẽ là: [(1.200.000 – 1.000.000) / 1.000.000] x 100% = 20%

Như vậy, dựa vào cách tính phần trăm tăng giá thì ta tính được giá sản phẩm tăng 20% so với giá gốc.

Tuy nhiên, khi tính toán phần trăm tăng giá, cần lưu ý rằng giá cũ và giá mới phải được so sánh trên cùng một đơn vị tiền tệ và cùng một thời điểm để tránh sai sót trong tính toán.

Cách tính giá gốc của sản phẩm sau khi đã được giảm giá

Khi đi mua sắm 1 sản phẩm nào đó, ngoài cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm bạn cũng có thể gặp trường hợp cần tính giá gốc của sản phẩm sau khi đã được giảm giá.

Bạn mua một sản phẩm đã được giảm so với mức giá gốc, vậy để tính giá gốc của sản phẩm sau khi đã được giảm giá, ta có thể sử dụng công thức sau:

Giá gốc = Giá bán giảm giá / (1 – Phần trăm giảm giá/100)

Trong đó: Giá bán giảm giá là giá hiện tại của sản phẩm sau khi đã được giảm giá và Phần trăm giảm giá là tỷ lệ phần trăm mà sản phẩm đã được giảm giá.

Ví dụ: nếu một sản phẩm có giá bán giảm giá là 800.000 đồng và đã được giảm giá 20%, thì giá gốc của sản phẩm sẽ là:

Giá gốc = 800.000 / (1 – 20/100) = 1.000.000 đồng

Do đó, giá gốc của sản phẩm trước khi được giảm giá là 1.000.000 đồng.

Lưu ý rằng giá gốc là giá bán của sản phẩm trước khi được giảm giá và được tính để so sánh với giá bán giảm giá để đánh giá tính hợp lý của giá sản phẩm.

Hoặc cách tính khác bạn có thể sử dụng:

Giá trị gốc = Giá sau khi giảm / Phần trăm còn lại sau khi đã chiết khấu

Áp dụng vào ví dụ trên, ta có cách tính cụ thể là:

Giá gốc = 800.000/80% = 800.000/0,8= 1.000.000 đồng

Công thức tính phần trăm tăng trưởng kinh doanh của năm sau so với năm trước

Để tính phần trăm tăng trưởng kinh doanh của năm sau so với năm trước, ta sử dụng công thức sau:

% tăng trưởng = [(Doanh thu năm sau – Doanh thu năm trước) / Doanh thu năm trước] x 100%

Trong đó, Doanh thu năm sau là tổng doanh thu của năm sau và Doanh thu năm trước là tổng doanh thu của năm trước.

Ví dụ: nếu tổng doanh thu của một công ty trong năm trước là 1.000.000.000 đồng và tổng doanh thu của năm sau là 1.500.000.000 đồng, thì phần trăm tăng trưởng của năm sau so với năm trước sẽ là:

[(1.500.000.000 – 1.000.000.000) / 1.000.000.000] x 100% = 50%

Do đó, phần trăm tăng trưởng của năm sau so với năm trước là 50%.

Công thức này giúp đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian và có thể được áp dụng cho bất kỳ loại doanh nghiệp hoặc ngành nghề nào.

Cách tính phần trăm lãi suất ngân hàng

Cách tính phần trăm lãi suất ngân hàng
Cách tính phần trăm lãi suất ngân hàng

Phần trăm lãi suất ngân hàng là tỉ lệ phần trăm của số tiền lãi mà ngân hàng tính trên số tiền vay hoặc gửi của khách hàng.

Khi khách hàng vay tiền từ ngân hàng, ngân hàng sẽ tính phí lãi suất trên số tiền vay và yêu cầu khách hàng phải trả tiền lãi cùng với khoản vốn vay. Khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, ngân hàng sẽ trả lãi cho khách hàng dựa trên phần trăm lãi suất đã được thỏa thuận trước đó.

Lãi suất là một yếu tố rất quan trọng trong các hoạt động tài chính và quản lý tài sản cá nhân. Do đó, bạn nên thực hiện nghiên cứu kỹ càng và tìm hiểu về phần trăm lãi suất của sản phẩm tài chính mà bạn quan tâm để đưa ra quyết định đầu tư hoặc vay tài chính phù hợp.

Công thức tính lãi suất ngân hàng cố định như sau:

Tiền lãi nhận được = Số tiền gửi ngân hàng x Lãi suất (% năm) x (Số ngày gửi / 365)

Hoặc

Tiền lãi nhận được = Số tiền gửi ngân hàng x [Lãi suất (% năm) / 12 tháng] x Số tháng gửi tiền ngân hàng

Ví dụ như sau, khi bạn gửi 80.000.000 VNĐ vào ngân hàng với lãi suất 6% cho kỳ hạn 36 tháng. Muốn tính lãi suất sau một năm, bạn hãy áp dụng những công thức dưới đây:

Công thức 1: Tiền lãi nhận được = 80.000.000 x 6 / 100 x (1095 / 365) = 14.400.000 VNĐ.

Công thức 2: Tiền lãi nhận được = 80.000.000 x (6 / 100 / 12) x 36 = 14.400.000 VNĐ.

Công thức tính lãi suất ngân hàng hàng tháng như sau:

Tiền lãi nhận được hàng tháng = Số tiền gửi ngân hàng x Lãi suất (%năm) / 12

Áp dụng vào ví dụ trên ta có:

Tiền lãi nhận được hàng tháng = 80.000.000 x (6/100/12) = 400.000 đồng

Trên đây là cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm nhanh gọn nhất hi vọng sẽ giúp ích cho bạn khi sử dụng nó. Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì hãy liên hệ cho chúng mình nhé!

2 thoughts on “Cách tính phần trăm giảm giá, tăng giá sản phẩm nhanh gọn nhất

  1. Nguyễn Lan says:

    Bài rất hay và chi tiết về cách tính phần trăm tăng giảm giá. Cảm ơn tác giả nhiều

Comments are closed.