Khái niệm dòng tiền và vấn những đề cần biết cho người mới kinh doanh

kinh doanh online

Dòng tiền là gì?

Cash Flow hay dòng tiền là sự chuyển động của dòng tiền, luồng tiền trong doanh nghiệp hay đơn vị nào đó, chúng bắt đầu vào như thế nào, ra những đâu để từ đó tính toán lên các thông số thể hiện mức độ thanh khoản của doanh nghiệp, đơn vị đó.

Ví dụ: Tại một cửa hàng kinh doanh quần áo, dòng tiền vào của bạn là gì? Dòng tiền vào chính là số tiền thu được khi bán được hàng, số tiền nhận từ khách hàng chi trả cho sản phẩm. Và dòng tiền ra của cửa hàng quần áo này là tiền chi để nhập hàng, chi trả tiền lương nhân viên, tiền điện,…

dong tien la gi
Dòng tiền là gì?

Và mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh nào là tạo ra được dòng tiền dương, tức là dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra. Điều này không hề đơn giản, nhất là đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Trong khoảng thời gian đầu kinh doanh, lượng khách chưa ổn định, khái niệm dòng tiền vào thất thường, còn dòng tiền ra bạn vẫn phải trả cho các chi phí như nhập hàng, nhân viên, điện nước,….và hầu hết trong giai đoạn này dòng tiền luôn ở con số âm. Vì vậy, tạo được con số về khái niệm dòng tiền dương là điều ngưỡng mộ đối với doanh nghiệp. Để thể hiện rõ nhất về dòng tiền chúng ta có bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

>> Có thể bạn quan tâm:

  1. HashTag là gì?
  2. Flash Sale là gì?

Tổng quan về lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo dòng tiền mặt  là một loại trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp thể hiện sự biến động của dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu quản trị theo tháng, quý hay năm.

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có:

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: bao gồm tiền thu, chi từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi trả cho người lao động, chi trả lãi vay, các loại thu khác chi khác liên quan đến hoạt động kinh doanh

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm chi mua sắm tài sản, thu thanh lý tài sản, chi cho vay, góp vốn vào các đơn vị khác, thu hồi cho vay, thu hồi đầu từ góp vốn, thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận nhận được.

– Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: bao gồm thu góp vốn hay trả lại vốn góp, thu tiền đi vay, trả nợ gốc vay, cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.

dong tien
Báo cáo lưu tiền tệ

Phân biệt giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận

Dòng tiền thuần và lợi nhuận là khái niệm rất dễ bị nhầm.

Công thức tính dòng tiền thuần và lợi nhuận:

  • Dòng tiền thuần = £Dòng tiền vào – £Dòng tiền ra
  • Lợi nhuận = £Doanh thu – £Chi phí

Để hiểu rõ nhất về sự khác nhau của chúng bạn tìm hiểu ví dụ sau:

Tại cửa hàng kinh doanh quần áo khai trương trong tháng 7/2019, thu góp vốn là 100 triệu đồng, thu tiền từ bán hàng là 20 triệu đồng, chi tiền nhập mua hàng là 50 triệu đồng, chi tiền khác là 20 triệu đồng.

  • Dòng tiền thuần = thu góp vốn 100 triệu + thu bán hàng 20 triệu – chi mua hàng 50 triệu – chi khác 20 triệu = 50 triệu
  • Lợi nhuận = Doanh thu bán hàng 20 triệu – chi phí nhập hàng 50 triệu – chi phí khác 20 triệu= – 50 triệu
quan ly dong tien
Tính dòng tiền và lợi nhuận

Nguyên nhân khiến dòng tiền thuần suy yếu

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của dòng tiền thuần:

– Do không xây dựng được kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi tiêu hợp lý, dẫn đến chi tùy tiện, chi không theo kế hoạch trong khi nguồn thu không cải thiện dẫn đến dòng tiền âm. Ví dụ tháng này việc kinh doanh của bạn có sự tăng đáng kể, dẫn đến bạn có một quyết định không theo kế hoạch là đầu tư thêm 2 cái điều hòa cho cửa hàng. Chi phí phát sinh này không nằm trong kế hoạch, và tiếp theo đó doanh thu đạt được lại không theo dự kiến nữa, các khoản chi phí khác trong dự kiến vẫn phải chi trả và dòng tiền của bạn sẽ bị âm.

– Do việc quản trị tài chính yếu. Ông chủ, bà chủ theo hướng tự phát hiện nay thường không có kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, dẫn đến việc mất cân bằng tài chính mà không biết cách tháo gỡ. Chỉ chăm chăm chạy theo lợi nhuận mà không để ý đến các vấn đề khác như khả năng thu hồi nợ, rủi ro từ nợ xấu,…nguyên nhân khiến doanh thu cửa hàng có thể rất cao nhưng tiền không thấy về.

Bạn đã hiểu được những kiến thức cơ bản về dòng tiền chưa? Nắm được kiến thức này sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc kinh doanh của mình. Chúc các bạn thành công!