Vòng quay khoản phải thu là gì? Ý nghĩa, công thức tính và ví dụ

Trong kinh doanh và quản trị, vòng quay khoản phải thu là một chỉ số...

Lợi nhuận gộp là gì? Vai trò và cách tính lợi nhuận gộp trong kinh doanh

Chắc hẳn các bạn đã nghe qua lợi nhuận rồi đúng không, nhưng còn lợi...

Quản trị rủi ro là gì? 7 bước để quản trị rủi ro cho doanh nghiệp hiệu quả

Quản trị rủi ro dần trở thành một công việc vô cùng cần thiết cho...