Asset-Liability Committee – ALCO là gì? Khái niệm, trách nhiệm và vai trò của ALCO

ALCO là gì?

ALCO trong ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và bền vững của ngân hàng. Bằng cách quản lý tài sản và nợ phải trả một cách cẩn thận và chủ động, ALCO giúp ngân hàng đối phó với biến động trong môi trường kinh doanh và giảm thiểu rủi ro tài chính. Vậy ALCO là gì? Hãy cùng Cafe Kinh Doanh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm ALCO là gì?

Asset-liability Committee (ALCO) còn gọi là Uỷ ban quản lý tài sản – nợ phải trả hay Quản lý thặng dư. Nó là một nhóm quản lý tài sản và nợ của một tổ chức tài chính, chủ yếu là ngân hàng hoặc công ty tài chính. Nhiệm vụ của ALCO là quản lý và điều chỉnh các rủi ro liên quan đến tài sản và nợ của tổ chức, bao gồm cả việc quản lý rủi ro liên quan đến tài sản và nợ trong tương lai.

ALCO có thể bao gồm các chuyên gia từ các bộ phận như tài chính, tài sản và nợ, rủi ro, kế toán và quản lý. Họ sẽ thường xuyên tổ chức cuộc họp để xem xét và điều chỉnh các kế hoạch về tài sản và nợ để đảm bảo rủi ro được giữ trong mức cho phép.

Thông tin thuật ngữ ALCO

Tiếng AnhAsset-liability Committee
Tiếng ViệtUỷ ban quản lý tài sản – nợ phải trả
Chuyên ngànhKinh tế
Viết tắtALCO

Trách nhiệm chính của một ALCO là gì?

Trách nhiệm chính của một ALCO
Trách nhiệm chính của một ALCO

ALCO giám sát nhiều chính sách như:

  • Phê duyệt chính sách và định hướng tất cả các mặt trong quản lý bảng cân đối kế toán
  • Đưa ra các chiến lược và định hướng liên quan đến cấu trúc và hình dạng của bảng cân đối kế toán
  • Cho phép các sản phẩm và quy trình mới
  • Đưa ra giải pháp liên quan đến việc quản lý tài sản lưu động của ngân hàng
  • Đảm bảo ngân hàng tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định về thanh khoản, vốn và huy động vốn
  • Gặp gỡ hàng tháng với những ngoại lệ trong môi trường căng thẳng
  • Giám sát các rủi ro liên quan đến thanh khoản, cấp vốn, vốn, lãi suất và rủi ro ngoại hối – Điều này có nghĩa là đưa ra các thước đo dữ liệu; quản lý mức độ rủi ro thông qua việc thực hiện hiệu quả Chức năng Tiếp cận Thị trường Bên ngoài; quản lý bộ đệm tài sản lưu động; và xem xét các vi phạm giới hạn
  • Cung cấp hỗ trợ ngân quỹ – Bao gồm, thiết kế các chính sách ngân quỹ xuyên suốt doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ, đồng thời tạo ra các phân tích và giấy tờ cho ALCO hàng tháng
  • Cung cấp dịch vụ ngân quỹ – Có nghĩa là chủ động hỗ trợ và tham gia vào các quyết định về giá và phát triển sản phẩm mới, cũng như quản lý rủi ro một cách thận trọng

Vai trò của ALCO cuối cùng nằm ở việc quản lý bảng cân đối kế toán của ngân hàng và đảm bảo rằng hình dạng và cấu trúc của bảng cân đối kế toán tối ưu và khả thi lâu dài.