Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính, ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Vai trò của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh là gì? Công thức tính tý suất lợi nhuận là gì,… Chắc hẳn đang là những kiến thức mà các bạn đang muốn tìm hiểu?

Vậy thì hãy ngồi vào bàn, và cùng cafekinhdoanh.net tìm hiểu một cách có hệ thống về những kiến thức về tỷ suất lợi nhuận nhé.

Khái niệm tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (viết tắt là ROS – Return On Sales) là một chỉ số tài chính dùng để đo lường khả năng sinh lời của một khoản đầu tư hoặc một công ty. Nó biểu thị tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và số vốn đầu tư ban đầu. Tỷ suất lợi nhuận thường được tính bằng cách chia lợi nhuận cho số vốn đầu tư ban đầu, rồi nhân với 100% để đưa ra kết quả dưới dạng phần trăm.

Từ đây, chúng ta có thể xác định tình hình sinh lợi thực tế của công ty, và biết được lãi ròng của các cổ đông trong doanh nghiệp đó. Theo đó, những thành phần tính ở trên đều có thể lấy từ bá cáo kinh doanh của công ty.

Đơn vị tính: %

tỷ suất lợi nhuận là gì
Tỷ suất lợi nhuận là gì? Là kiến thức mà nhiều người muốn tìm hiểu

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận và ví dụ tính tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận gồm loại là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất sinh lợi:

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là tỉ số của lợi nhuận thu được trên tổng số doanh thu trong một kỳ. Có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp nhằm đảm bảo được lợi nhuận và đưa ra được những phương án cần thiết để điều chỉnh hoạt động kinh doanh từ đó nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hơn.

Công thức tính:

ROS= ( lợi nhuận sau khi trừ thuế/Tổng doanh thu)x100

Ví dụ tính tỷ suất lợi nhuận:

Trong năm 2019, Doanh thu của công ty A đạt 100.000 USD. Lợi nhuận sau thuế của công ty A là 40.000 USD.

Khi đó tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là:

ROS = 40.000/ 100.000 = 0,4 %.

Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất sinh lợi là tỉ số của tổng mức lợi nhuận tạo ra so với tổng số vốn ban đầu trong một kỳ.

Công thức tính Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE):

Mục đích là làm cho các doanh nghiệp có thể thấy được mức lợi nhuận mình thu về là bao nhiêu khi đã đầu tư số vốn mình có được vào hoạt động kinh doanh.

(Lợi nhuận sau thuế/Số vốn có được)x100

Ví dụ:

Theo báo cáo kết quả của công ty hàng không Việt Nam, lợi nhuận sau thuế của hàng không Việt Nam năm 2018 là 2. 598 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là 17.433 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 18.672 tỷ đồng.

Khi đó vốn chủ sở hữu bình quân là (17. 433 + 18. 672)/ 2 = 18, 953 tỷ đồng.

ROE = 2. 598 / 18. 053 = 14.4 %.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA):

Mục đích là để nói lên được khả năng thu được số lời của tổng tài sản mình có. Từ đó cho ta thấy được tính hiệu quả trong việc kinh doanh của một doanh nghiệp.

(Lợi nhuận sau thuế/Tổng số tài sản)x 100

Cũng ví dụ về hãng hàng không Việt Nam có tổng tài sản đầu kỳ là 82, 390 tỷ đồng và tổng tài sản cuối kỳ là 88. 550 tỷ đồng.

Khi đó tổng tài sản bình quân là = ( 82.390 + 88. 550 )/2 = 85.470 tỷ đồng.

ROA = 2.598 / 86.470 = 3%.

Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và trên vốn

ROE và ROA là những tiêu chí quan trọng, đánh dấu sự phát triển của công ty tốt hay không. ROS là lợi nhuận/ doanh thu được tính dựa vào hoạt động kinh doanh từ ROA và ROE thì lấy được bảng cân đối kế toán. Các chỉ số cần có mức độ tương đồng với nhau và kết hợp với số vòng quay tài sản:

  • ROS= Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
  • Vòng quay tài sản = Doanh thu thuần/tổng tài sản
  • ROA= Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản
  • ROE= Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
Cách tính tỷ suất lợi nhuận là gì
Cách tính tỷ suất lợi nhuận là gì

Vai trò, Ý nghĩa tỷ suất lợi nhuận

Sau khi hiểu được khái niệm tỷ suất lợi nhuận là gì rồi, thì chắc hẳn các bạn lại muốn tìm hiểu xem vai trò, ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là như nào đúng không? Và dưới đây là những ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận, các bạn nghiên cứu nhé:

Ý nghĩa của tý suất lợi nhuận

ROS là chỉ tiêu tài chính phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến công tác quản trị doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

– Tỷ số này dương cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đang có lời. Tỷ số này càng cao thì kết quả kinh doanh của công ty càng khả quan. Công ty càng kiếm thêm được lợi nhuận để phục vụ cho việc phát triển và mở rộng doanh nghiệp.

– Nếu càng gần về 0, càng cho thấy tình hình kinh doanh không mấy khả quan của doanh nghiệp. Sản xuất kinh doanh diễn ra, tuy nhiên lại không mang về lợi nhuận ròng đáng kể. Từ đó, sẽ không có ngân sách để tái sản xuất, cũng như phát triển mở rộng quy mô doanh nghiệp.

– Nếu bị âm, điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang bị thua lỗ, doanh số thu về không đủ bù đắp chi phí. Tuy nhiên trong một số trường hợp ROS âm không có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Việc doanh nghiệp đang lỗ còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, có thể doanh nghiệp chấp nhận thua lỗ thời gian ban đầu để thâu tóm thị trường hoặc doanh nghiệp mới thành lập…

Do đó, trước khi đưa ra kết luận liệu rằng doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không, cần phải vận dụng nhiều tiêu chí khác nhau, nhiều chỉ số khác nhau ở các phương diện để có thể bao quát được tổng thể về doanh nghiệp và đưa ra kết luận khách quan nhất.

Vai trò của tỷ suất lợi nhuận

Đánh giá tình hình kinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận giúp doanh nghiệp đánh giá đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó xác định dự án hay giai đoạn nào đang có lãi hay thua lỗ.

Đánh giá hiệu suất tài chính

Tỷ suất lợi nhuận cung cấp cái nhìn cụ thể, chi tiết về các khía cạnh khác nhau của hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm:

  • Khả năng quản lý chi phí doanh nghiệp.
  • Chiến lược định giá của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận và sự ổn định của doanh nghiệp.
  • Tiềm năng đầu tư của doanh nghiệp.

Hoạch định chiến lược hợp lý

Bằng việc đánh giá được tình hình kinh doanh và hiệu suất tài chính, tỷ suất lợi nhuận giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược cải thiện sản phẩm, dịch vụ kịp thời.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Do tỷ suất lợi nhuận được đánh giá dựa trên lợi nhuận công ty tạo ra nên nó là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khẳng định vị thế và thu hút vốn đầu tư. Ngoài ra, lợi nhuận của một doanh nghiệp còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan khác như: tốc độ tăng trưởng ngành, đặc điểm lĩnh vực kinh doanh…

Do đó, tỷ suất lợi nhuận càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp đang chiếm thị phần càng lớn trên thị trường.

Cách phân tích, sử dụng chỉ số Tỷ suất lợi nhuận

Để phân tích TSLN của một doanh nghiệp và đánh giá được mức độ hoạt động hiệu quả, bạn có thể sử dụng những cách sau:

Phân tích dọc: so sánh TSLN qua các năm để xem có biến động nào bất thường hay không và xác định nguyên nhân

Phân tích ngang: so sánh TSLN của doanh nghiệp với trung bình ngành để biết con số đang đặt được là cao hay thấp.

Đối chiếu với các chỉ số khác như tỷ suất lợi nhuận gộp, ROA, ROE để đánh giá toàn diện

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận là gì?

– Đầu tiên đó là tỷ suất của giá trị thặng dư cao nên giá trị tỷ suất lợi nhuận cũng càng lớn vì thế các doanh nghiệp có rất nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm thúc đẩy giá trị thặng dư tăng cao

– Cấu tạo hữu cơ của tư bản thì ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

– Tốc độ chu chuyển của tư bản cũng là một trong các nhân tố cần thiết. Nếu tốc độ chu chuyển càng lớn thì điều đó sẽ làm cho giá trị thặng dư của doanh nghiệp tăng cao mà khi giá trị thặng dư tăng thì tỷ suất lợi nhuận cũng tăng và ngược lại.

– Cuối cùng là tiết kiệm tư bản bất biến. Khi tiết kiệm tư bản càng nhỏ thì điều hiển nhiên là tỷ suất lợi nhuận càng lớn.

Tại sao tỷ suất lợi nhuận lại có thể giảm mà nhiều lúc lại giảm một cách nghiêm trọng?

Đầu tiên là do các doanh nghiệp đang chưa có sự chỉ đạo đúng đắn để thay đổi chiến lược đầu tư kinh doanh mà nó đang dần đi vào một lối mòn chưa thể tháo gỡ. Từ đó tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp dần dần giảm xuống và vẫn không có xu thế đi lên.

Do việc sản xuất, sử dụng các trang thiết bị máy móc vẫn còn lỗi thời, lạc hậu để dẫn đến việc năng suất sản xuất còn kém điều đó phải làm kéo dài thời gian lao động, tăng cường lao động và thay thế các nguồn nguyên liệu khác nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt là tận dụng hết mọi nguồn lực để giảm thiểu những chi phí phát sinh không đáng có và từ đó cải thiện dần về tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

Vậy bạn đã biết đến gì về Cafe kinh doanh?

Cafekinhdoanh được thành lập từ rất lâu được biết đến tư vấn về các kiến thức liên quan đến kinh doanh, tài chính và rất nhiều nền tảng khác đang phát triển hiện nay của xã hội. Ngoài ra còn cung cấp các loại thủ thuật về điện thoại, máy tính. Chia sẻ các chiến lược tinh tế hiệu quả và những mẹo kinh doanh. Để có thể biết thêm về tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp là gì và nó hoạt động như thế nào thì bạn nên tham khảo thông tin về Cafe kinh doanh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: cafekinhdoanh.net@gmail.com để có thể biết thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn.