Vòng quay khoản phải thu là gì? Ý nghĩa, công thức tính và ví dụ

Số vòng quay khoản phải thu

Trong kinh doanh và quản trị, vòng quay khoản phải thu là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý tài chính của doanh nghiệp. Thực tế, việc hiểu và áp dụng đúng công thức tính vòng quay khoản phải thu có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình tài chính và đảm bảo sự ổn định, phát triển của công ty. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách tính vòng quay khoản phải thu trong bài viết dưới đây.

Số vòng quay khoản phải thu là gì?​​​​​​​

Số vòng quay khoản phải thu (Accounts Receivable Turnover Ratio) là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá hiệu quả quản lý các khoản phải thu của một công ty. Nó đo lường số lần mà một công ty thu tiền từ khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Số vòng quay càng cao càng tốt, vì nó cho thấy công ty thu tiền từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cách tính vòng quay khoản phải thu

Để tính vòng quay khoản phải thu, chúng ta cần sử dụng hai thông số chính là doanh thu bình quân hàng ngày và số tiền khách hàng đang nợ công ty. Bạn có thể sử dụng công cụ tính vòng quay khoản phải thu Online ngay tại đây.

Two columns
Vertical
Horizontal
Tính vòng quay khoản phải thu
Kết Quả Tính
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Công thức tính vòng quay khoản phải thu như sau:

[Số vòng quay khoản phải thu] = [Doanh số tín dụng ròng] / [Trung bình các khoản thu]

Trong đó:

Doanh số tín dụng ròng (Doanh thu bán chịu ròng) = [Tổng doanh thu bán chịu trong kỳ] – [Doanh thu bán và chịu được thanh toán].
Trung bình các khoản thu (Các khoản thu bình quân) = ([Các khoản thu đầu kỳ] + [Các khoản thu cuối kỳ]) / 2.

Dựa vào công thức này, doanh nghiệp/công ty sẽ tính toán được hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Cách tính vòng quay khoản phải thu
Cách tính vòng quay khoản phải thu

Ví dụ về cách tính vòng quay khoản phải thu

Ngày 31/12/2022, doanh nghiệp B có số dư phải thu của khách trên bảng cân đối kế toán là 150.000.000đ. Tổng doanh thu của năm tài chính 2022 là 700.000.000đ, trong đó, doanh thu bán hàng đã thu tiền là 200.000.000đ. Biết rằng, bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021 của doanh nghiệp cho biết số dư phải thu khách hàng tại ngày đó là 100.000.000đ.

Các bước tính như sau:

Doanh số tín dụng ròng trong năm 2022: = 700.000.000 – 200.000.000 = 500.000.000đ

Trung bình khoản phải thu năm 2022: = (150.000.000 + 100.000.000)/2 = 125.000.000đ

Số vòng quay khoản phải thu của doanh nghiệp B trong năm 2022: = 600.000.000/125.000.000 = 4 lần

Do vậy, doanh nghiệp B có số vòng quay khoản phải thu trong năm 2022 là 4 lần/năm.

Hay thời gian ước tính để doanh nghiệp B thu được hết tiền khách đang nợ là xấp xỉ 91 ngày trong trường hợp bán chịu.

Ý nghĩa và vai trò của vòng quay khoản phải thu

Ý nghĩa và vai trò của vòng quay khoản phải thu
Ý nghĩa và vai trò của vòng quay khoản phải thu

Vòng quay khoản phải thu có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong kế toán và quản lý tài chính của công ty. Dưới đây là những vai trò cũng như ý nghĩa quan trọng đó:

Đo lường hiệu quả quản lý tài chính

Vòng quay khoản phải thu cung cấp thông tin về thời gian mà doanh nghiệp cần để thu hồi tiền từ khách hàng. Chỉ số này giúp đo lường hiệu quả quản lý tài chính của công ty và phản ánh khả năng quản lý rủi ro trong việc thu hồi tiền.

Đánh giá khả năng thanh toán và tín dụng của khách hàng

Thông qua vòng quay khoản phải thu, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng. Nếu vòng quay khoản phải thu của một khách hàng càng lâu, có thể cho thấy khách hàng đó có khả năng thanh toán kém hoặc gặp khó khăn tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về việc cung cấp dịch vụ hoặc tiếp tục giao dịch với khách hàng đó.

Tối ưu hóa vòng vốn

Vòng quay khoản phải thu cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vòng vốn. Khi doanh nghiệp thu hồi tiền từ khách hàng nhanh chóng, số tiền này có thể được sử dụng để đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác hoặc giảm nợ. Việc tối ưu hóa vòng vốn giúp tăng tính thanh khoản và khả năng phát triển của công ty.

Kết luận

Hy vọng rằng bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về vòng quay khoản phải thu và cách tính toán nó. Việc nắm vững kiến thức này sẽ giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả và đưa ra quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới đây và chúng tôi sẽ rất vui lòng được trả lời.