Vốn kinh doanh là gì? Vốn kinh doanh được phân loại như thế nào?

khai niem von kinh doanh

Vốn kinh doanh là khái niệm đầu tiên cần được quan tâm đến khi bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh. Ngoài ra có rất nhiều khái niệm bạn cần nắm được, rất nhiều khái niệm cần phải được hiểu rõ.

Vậy vốn kinh doanh là gì?

Vốn kinh doanh là khái niệm nói về lượng tiền vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, của doanh nghiệp, nó bao gồm toàn bộ giá trị tài sản kể cả tài sản hữu hình nhìn thấy được như vật chất thiết bị và tài sản vô hình như thương hiệu, giá trị công nghệ,… Vốn kinh doanh quyết định đến hoạt động, định hướng phát triển của doanh nghiệp, cá nhân.

von kinh doanh

Vốn kinh doanh là lượng tiền tệ đầu tư để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Nó được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình. Vốn kinh doanh có ý nghĩa quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề:

Đặc điểm của vốn kinh doanh

  • Là nguồn lực ban đầu, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, tạo ra của cải vật chất mới, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân, doanh nghiệp.
  • Vốn kinh doanh là cái đầu tiên, tất yếu, có trước hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Vốn kinh doanh được quay vòng theo chu kỳ, kết thúc chu kỳ hoạt động vốn kinh doanh phải được thu về để đảm bảo cho chu kỳ hoạt động tiếp theo.
  • Kết thúc chu kỳ, vốn kinh doanh không được thu hồi đồng nghĩa với doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.
khai niem von kinh doanh

Phân loại vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh được phân loại theo nhiều cách khác nhau, tùy theo mục đích, đặc điểm, nguồn gốc. Dưới đây là 3 cách phân loại thường được các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sử dụng: 

Phân loại theo đặc điểm luân chuyển của vốn

Theo đặc điểm luân chuyển của vốn, vốn kinh doanh được phân thành 2 loại là vốn cố định và vốn lưu động:

  • Vốn cố định thường là tài sản có giá trị lớn được sử dụng trong thời gian dài, trải qua nhiều chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp như máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.
  • Vốn lưu động là giá trị bằng tiền của tài sản ngắn hạn, các tài sản có giá trị thanh khoản cao. Vốn lưu động chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
von kinh doanh la gi

Phân loại theo quan hệ sở hữu

Theo quan hệ chủ sở hữu vốn được chia thành vốn chủ sở hữu và vốn vay:

  • Vốn chủ sở hữu được hình thành từ đầu từ chủ sở hữu của doanh nghiệp và được bổ sung thêm trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nếu cần.
  • Nguồn vốn vay (nguồn vốn nợ phải trả): được hình thành từ các nguồn vay cá nhân, tổ chức hay tổ chức tín dụng, sẽ có phát sinh lãi đối với nguồn vốn này và phải hoàn trả trong thời gian nhất định.

Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn

Vốn kinh doanh được chia thành 2 loại là vốn thường xuyên và vốn tạm thời.

  • Vốn thường xuyên là vốn sử dụng dài tối thiểu trong vòng 1 năm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Vốn tạm thời là vốn sử dụng trong thời gian ngắn, thường sử dụng để chi trả các khoản phát sinh bất thường của doanh nghiệp.

Vốn kinh doanh là vấn đề quan trọng của mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, xác định được chính xác, cụ thể sẽ giúp cho doanh nghiệp định hướng được kế hoạch, chiến lược kinh doanh đúng đắn, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Theo: Cafe Kinh Doanh

Rate this post